#HPARomânia

Tehnician Mentenanta

Timis, Timisoara
/
Job Productie
/
Salariu Negociabil
Program 3 schimburi
/

HPA recruteaza Tehnician mentenanta (cunostinte de automatizari) pentru o fabrica din Timisoara.

Cerinte:

- Experienta pe o pozitie similara intr-o fabrica de productie automatizata de minim 3 ani;
- Cunoștinţe tehnice (mecanica, pneumatica, hidraulica, electronica, automatizari, senzoristica);
- Cunostinte de citire a schemelor electrice/electronice;
- Cunostinte tehnice solide, proceduri specifice de lucru şi ordinea de execuţie a acestora, tipuri şi parametri funcţionali ai utilajelor, maşinilor-unelte, dispozitivelor specifice unităţii, documentaţia tehnică a acestora, echipamente de lucru: scule, dispozitive, verificatoare;
- Seriozitate si implicare.

Responsabilitati:

- Urmăreşte zilnic functionarea maşinilor şi utilajelor în scopul identifiării de disfuncţionalităţi;
- Execută lucrări de întreţinere curentă conform prescripţiilor specifice fiecărui utilaj;
- Diagnostichează, prin testări funcţionale şi prin măsurare cu dispozitive de măsură, concordanţa între parametrii de lucru şi cerinţele funcţionale;
- Remediază deficienţele de reglaj, elimină sursele de zgomot, vibraţii, praf, gaze nocive, etc.
- Reglează mecanismele mecanice, hidraulice, pneumatice pentru respectarea parametrilor funcţionali specificaţi.
- Intocmeşte fişe tehnice de constatare, raportează operaţiunile şefului ierarhic;
- Identifică utilajul defect după zgomot, vibraţii şi modificarea parametrilor de lucru;
- Determină cauzele defecţiunii după tipul acesteia, condiţiile de aparitie şi evidenţele de întreţinere-reparaţii existente; raportează defecţiunile constatate, cauzele care le-au generat şi propune măsuri de remediere;
- Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite;
- Cunoaşte modul de funcţionare al echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor utilizate;
- Urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice.
- Identifică şi analizează natura defecţiunii şi cauzele care au generat-o;
- Identifică şi utilizează unelte şi scule potrivite executării, reparării şi înlocuirii pieselor defecte;
- ţine evidenţa defecţiunilor pe tipuri de utilaje, poziţie de instalaţie, frecvenţă de apariţie, cauze, modul şi timpul de remediere pentru anticiparea / prevenirea disfunctionalitatilor şi întocmirea unui program de întreţinere adecvat;
- Verifică periodic şi depozitează corespunzător stocul de materiale pentru determinarea nivelului existent, întocmeşte necesarul de materiale pentru refacerea stocului şi urmăreşte aprovizionarea conform cererii;
- În cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii.

Beneficii:

- Salariu negociabil in functie de experienta;
- Tichete de masa 35 lei / zi;
- Ore suplimentare plătite;
- Spor ore de noapte;
- Asigurare de sanatate la Regina Maria;
- Transport asigurat din Timisoara, Giroc, Chisoda sau decontat in valoare de 300 lei net;
- Tichete cadou;
- Al 13-lea salariu;
- Oportunitatea de a face parte dintr-o echipă excelentă, într-o companie stabilă și în continuă dezvoltare.

Pentru mai multe detalii, va rog sa ne contactati la urmatorul numar de telefon: 0729 496 686.

Aplică la acest job

Încarcă CV

Joburi asemanatoare